Κορυφαίοι Άγγλοι επιστήμονες θα βρεθούν στην Λευκάδα για να μελετήσουν νυχτερίδες

Σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης

Οι κορυφαίοι επιστήμονες της οικολογίας και μελέτης οικολογικών συστημάτων θα βρεθούν στην Λευκάδα από τις 3 έως τις 10 Ιουνίου εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με παγίδες τύπου άρπας, με δίχτυ ή ακόμα με τα χέρια, θα αιχμαλωτίσουν προσωρινά νυχτερίδες από τις οποίες θα λαμβάνονται δείγματα DNA, θα τους επισυναφθούν φωτεινές ετικέτες και σε κάποιες από αυτές ραδιοπομποί ώστε να καταγράφονται οι ήχοι που παράγουν, οι τροφικές τους συνήθειες και να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των καταφυγίων διαμονής τους. Επίσης μικρό μέρος ιστού της γούνας τους θ΄αφαιρεθεί για μελλοντική έρευνα ισοτόπων.

Όλα τα δεδομένα θα αποστέλλονται ταυτόχρονα και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, ώστε ν΄αξιοποιηθούν σε συνεργασία με τους ξένους επιστήμονες. Οι ξένοι επιστήμονες που συμμετέχουν στην έρευνα είναι οι Jacqueline Billington, Rachel Bates, Jonathan Durward, Richard Roe, David Watts, Simon Barnard, υπό την καθοδήγηση του Geoff Billington και την συνεργασία του Dr. Παναγιώτη Γεωργιακάκη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Όπως μας ενημέρωσαν κανενός από τα ζώα που θα αιχμαλωτιστούν δεν θα κινδυνεύσει στο ελάχιστο η ζωή του.

Πηγή