Ολοκλήρωση δυο έργων ύδρευσης στη Δυτική και Νότια Λευκάδα

Στις 12 Απριλίου 2018 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 17 χιλιομέτρων, που ξεκινάει από την θέση “Κοντριάδα” Εξάνθειας και φτάνει μέχρι τη δεξαμενή της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου, προϋπολογισμού 850.000,00€.

Το νέο δίκτυο δοκιμάστηκε και τέθηκε με επιτυχία σε λειτουργία, απομένει η αποκατάσταση του οδοστρώματος η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με την περάτωση του έργου και τις συνεχείς προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξασφαλίζεται η καλύτερη υδροδότηση στους οικισμούς Κομηλιό, Δράγανο και Αθάνι-Πόρτο Κατσίκι.

Ολοκληρώθηκε επίσης το έργο με τίτλο: «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα», προϋπολογισμού 257.000 €.

Με το έργο αυτό τοποθετήθηκε καινούργιος κεντρικός αγωγός ύδρευσης σε τρία τμήματα συνολικού μήκους 2.000 μέτρων που θα βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας των παροχών ύδρευσης των Τοπικών Κοινοτήτων Εξάνθειας, Δρυμώνα, Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου και Αθανίου. Επίσης με το ίδιο έργο τοποθετήθηκε νέο τμήμα αγωγού για παροχή νερού στο Δρυμώνα, μήκους 500 μέτρων.

Για την εκτέλεση και των δύο έργων οι συμβάσεις των αναδόχων με τον Δήμο Λευκάδας υπογράφηκαν τον Δεκέμβρη του 2017 και η περαίωσή τους προβλέπονταν τον Ιούνιο του 2018.

Από τον Δήμο Λευκάδας