Νέες θέσεις εργασίας στη Λευκάδα από 20 έως 26/11/2017

Η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και  Επιχειρήσεων της Equal Society παρουσιάζει τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης γι’ αυτήν την εβδομάδα

Η πληροφορία της εβδομάδας:

Δελτία μετακίνησης σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε υλοποίηση της, με αριθμ. Δ24β/ΓΠοικ. 48112/ 1116/ 17.10.2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης χορηγεί δελτία μετακίνησης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το έτος 2017.Για την έκδοση ή θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα εξής βασικά δικαιολογητικά:

1) Γνωμάτευση αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)2) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.4) Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις παρακάτω υπηρεσίες: Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (2645360733-734)

Αναλυτικά ο πίνακας των διαθέσιμων πεδίων απασχόλησης συνοδευόμενος από τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας συνοψίζονται παρακάτω:

ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

EGNOSIS

Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το AΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα. Ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού και των εξετάσεων. EQUALSOCIETY

 

Τηλ. Επικοινωνίας:                   26450 22578

 

Ώρες επικοινωνίας:

Καθημερινά 9.00πμ – 14.00μμ

http://spoudazo.equalsociety.gr  
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ) Πρόσληψη τακτικού προ-

σωπικού Πανεπιστημιακής και

Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης

Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Ερ-

γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 15Κ/2017

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 4ης

Δεκεμβρίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Στην πόλη της Λευκάδας.  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

(ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ)

 

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6980660413

Ξυλουργείο/ επιπλοποιίο στην πόλη της Λευκάδς.  
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ   Τηλ. Επικοινωνίας:

6989464071

Βίλα στην πόλη της Λευκάδας.  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Μάιο έως Οκτώβριο 2018

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία στην υποδοχή πελατών

v  Απαραίτητες συστάσεις

v   Γνώση ξένων γλωσσών

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974502641

Εστιατόριο στην πόλη της Λευκάδας.  
ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ

(ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ)

Μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

v  Άριστη γνώση σε αιμοληψία

v  Γνώση Η/Υ

v  Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου ή δικύκλου

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 22226

e mail: biolipsis@biolipsis.gr

 

Αρμόδια επικοινωνίας:

κ. Κόγκα Βασιλική

 Ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήριο στην πόλη της Λευκάδας.  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6976071635

Στην πόλη της Λευκάδας.  
ΨΥΚΤΙΟΣ  

 

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6976071635

Στην πόλη της Λευκάδας.  
ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

2645301871

Στην πόλη της Λευκάδας.  
ΟΔΗΓΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974385400

Στο Νυδρί Λευκάδας.  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Απρίλιος-Οκτώβριος

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώσεις Αγγλικών

v  Αυτοκίνητο

v  Καθαρισμός σπιτιών, πισίνας και περιβάλλοντα χώρου.

Τηλ. Επικοινωνίας:

26450 24966

6984721690

Αρμόδια επικοινωνίας:

κ. Κοτσομύτη Αγγελική

Συγκρότημα κατοικιών στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας.  
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Γνώση αγγλικών

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6942643977

Ώρες Επικοινωνίας:

Καθημερινές

12:00-14:00

Στο κέντρο της πόλης  της Λευκάδας.  
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

Συμμετοχή σε ποσοστό επαγγελματικού ημερόπλοιου

Τηλ. Επικοινωνίας:

6944318711

Στην πόλη της Λευκάδας  
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

Μάιο-Οκτώβριο (2018)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:

6943959824

Ξενοδοχείο στην Βασιλική Λευκάδας.  
          ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6981353980

Συνεργείο αυτοκινήτων στην Κοντάραινα Λευκάδας.  
ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ  

Καλοκαιρινή σεζόν 2018

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Γνώσεις μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής

v  Προϋπηρεσία

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6942013902

Εστιατόριο στην Βασιλική Λευκάδας.  
ΨΗΣΤΗΣ  

 Μάιο-Οκτώβριο (2018)

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

v  Έως 30 ετών

v  Παρέχεται διαμονή

Τηλ. Επικοινωνίας:

6975468969

Μπεργκεράδικο  στην Βασιλική Λευκάδας.  
ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ  

Μόνιμη απασχόληση

 

Τηλ. Επικοινωνίας:

6974333006

Βίλα “Joannas Villa ”  στο Φρύνι Λευκάδας.  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟ  

Εποχιακή απασχόληση

(εννιά μήνες)

Απαραίτητα προσόντα:

v  Εμπειρία

Τηλ. Επικοινωνίας:

6936749496

Συνεργείο στην περιοχή της Λευκάδας.  
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ Μόνιμη απασχόληση

 

Απαραίτητα προσόντα:

v  Προϋπηρεσία

Τηλ. Επικοινωνίας:  

6947822275

Κατάστημα “Must” στην πόλη της Λευκάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού EQUAL SOCIETY που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Λευκάδας, στην οδό: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού), 1ος όροφος, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26450 22578. Email: equallefkada@gmail.com . Κάθε εβδομάδα η Δομή Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων βρίσκεται αναρτημένη και στο blog του Οργανισμού http://equalsociety.wordpress.com. Επίσης ενημερωθείτε για τις δράσεις της Equal Society στην ιστοσελίδα www.equalsociety.gr και στη σελίδα της στο Facebookhttps://www.facebook.com/equalsociety1.