Ο Δήμος Λευκάδας για την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Παραμονή, ενίσχυση και αναβάθμιση των Tμημάτων που λειτουργούν στη Λευκάδα

Εξέταση δημιουργίας νέων τμημάτων

Με αφορμή την ανακοίνωση, από τον Υπουργό Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, ενοποίησης του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων:

Θεωρούμε ότι οι όποιες αποφάσεις για το μέλλον των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θα πρέπει να λαμβάνονται και να ανακοινώνονται μετά από συνεννόηση και διάλογο και με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ως Δήμος Λευκάδας δεν είμαστε αντίθετοι σε προτάσεις και προσπάθειες στην κατεύθυνση ενίσχυσης – ενδυνάμωσης του εκπαιδευτικού τους ρόλου με στόχο πάντα την επιστημονική, πολιτισμική και οικονομική στήριξη των τοπικών κοινωνιών των νησιών μας.

Για το Δήμο μας είναι σαφές ότι τα Τμήματα που λειτουργούν στη Λευκάδα όχι μόνο παραμένουν αλλά ενισχύονται και αναβαθμίζονται. Αυτό επιβάλλεται λόγω και της θετικής πορείας που καταγράφουν μέχρι σήμερα.

Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά και το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας του νέου φορέα με νέο τμήμα ή τμήματα στη Λευκάδα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση και δέσμευση του Υπουργού για ωφέλεια όλων των νησιών.

Τέλος θεωρούμε ότι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η ουσιαστική οικονομική υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού φορέα, μέσα από την οποία θα προκύψουν και λύσεις στα χρόνια προβλήματα σχολών και τμημάτων που προήλθαν από την πλήρη εγκατάλειψη (κτιριακό, σίτιση, διαμονή, κ.λπ.) στο πρόσφατο παρελθόν.

Από το Δήμο Λευκάδας