Η Dr Jennifer Clarke του Social Dynamo εξηγεί γιατί οι εθελοντές – ακτιβιστές της Αθήνας βρίσκονται στην πιο μάχιμη στιγμή τους

Από τον Δημήτρη Κυριαζή

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το κοινωνικό δίκτυο με την πλούσια εθελοντική δράση στην Αθήνα της κρίσης, των έντονων κοινωνικών προβλημάτων και του (αιωνίως) αδύναμου κράτους

— Τι είναι το Social Dynamo;
Το Social Dynamo ή Κοινωνικό Δυναμό ενδυναμώνει και υποστηρίζει τις οργανώσεις και τις άτυπες ομάδες με κοινωφελή δράση παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες μάθησης, επαγγελματικής υποστήριξης και δικτύωσης και έναν χώρο συνεργασίας στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη σε συνεργασία με το συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων και ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών του κοινωφελούς και του ιδιωτικού τομέα, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.

— Ποιοι είναι οι στόχοι/επιδιώξεις του;
Στόχος είναι η δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης για οργανώσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, ώστε αυτές να βελτιώσουν την λειτουργία τους, να μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και να μπορέσουν να κάνουν το κοινωνικό τους όραμα πραγματικότητα.

Dr Jennifer Clarke

— Τι υπηρεσίες παρέχετε σε (συνεργαζόμενους) φορείς της κοινωνίας των πολιτών;
Το Social Dynamo προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών μάθησης, επαγγελματικής υποστήριξης καθώς και ευκαιρίες δικτύωσης. Κάθε εβδομάδα διοργανώνουμε δραστηριότητες κατάρτισης και συμβουλευτικής σε θέματα όπως η ορθή διαχείριση, η ηγεσία, η στρατηγική, η διαφάνεια και η λογοδοσία, η οικονομική διαχείριση και βιωσιμότητα, που είναι ανοιχτές σε όλους και τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Επίσης, το Social Dynamo φιλοξενεί εκδηλώσεις για την κοινωνία των πολιτών. Τέλος, προσφέρουμε έναν χώρο εργασίας σε ομάδες που επιλέγονται ανά 6 μήνες μέσα από μία ανοιχτή και δημόσια πρόσκληση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς πολλές ομάδες είτε δεν διαθέτουν χώρο εργασίας, είτε ο χώρος τους είναι ανεπαρκής για συγκεκριμένες ενέργειες.

— Παρατηρείτε και εσείς ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη των εθελοντικών-ακτιβιστικών ομάδων της πόλης και αν ναι πως το εξηγείτε αυτό;
Η παρατεταμένη κρίση, τα έντονα κοινωνικά προβλήματα και η αδυναμία του κράτους να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτά, έχουν οδηγήσει τους πολίτες να συμμετέχουν όλο και πιο ενεργά είτε σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είτε σε άτυπες ομάδες, για να βελτιώσουν τη ζωή των συνανθρώπων τους. Παράλληλα, αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, όπως το Social Dynamo, που διαμορφώνουν σταδιακά ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τους πολίτες και τις οργανώσεις που θέλουν να συμμετέχουν ενεργότερα στα κοινά.

— Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στα χρόνια της κρίσης;
Παρατηρούμε ότι, στα χρόνια της κρίσης, η κοινωνία των πολιτών έχει διευρύνει σημαντικά το φάσμα της δράσης της, με αποτέλεσμα να καλύπτει συχνά τα κενά του κράτους. Ωστόσο, ο ρόλος μιας υγιούς κοινωνίας των πολιτών δεν είναι να υποκαταστήσει το κράτος, αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά και ελεγκτικά ως προς αυτό. Συνεπώς, παρότι δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τη σημασία των υπηρεσιών ‘πρώτης γραμμής’ που προσφέρουν οι ΜΚΟ, πρέπει μακροπρόθεσμα να ενισχυθεί περισσότερο ο ρόλος τους σε τομείς όπως η ενεργός πολιτειότητα, η ορθή διακυβέρνηση και η διαφάνεια.

Στη κεντρική εικόνα: Η ομάδα Job Pairs εργάζεται στον χώρο του Social Dynamo

Πηγή