Χρηματοδοτήσεις για τη «Λαγκάδα» και τη μελέτη του Δημοτικού Κινηματογράφου «Απόλλων»

Σε συνέχεια των επαφών της Δημοτικής Αρχής για την χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης, συντήρησης, βελτίωσης του δρόμου Φρυά – Πευκούλια (Λαγκάδα), πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 13 Μαρτίου στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνάντηση του Δημάρχου Λευκάδας, κ. Κωνσταντίνου Δρακονταειδή με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή.

Ο κ. Γενικός δεσμεύτηκε για την χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με το ποσό των 2.800.000 ευρώ και για το οποίο, από το Δήμο μας, είχε ήδη υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο.

Η ένταξη στο ΠΔΕ θα γίνει στην επόμενη αναθεώρησή του (περίπου αρχές καλοκαιριού). Η διαδικασία προβλέπει Πρόσκληση και υποβολή Τεχνικού Δελτίου ενώ η χρηματοδότηση του Δήμου θα γίνει από το Υπουργείο, μέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Μέσα στο καλοκαίρι, αναμένεται και η ολοκλήρωση της μελέτης του συγκεκριμένου έργου, ύψους 50.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Επίσης ο κ. Γενικός, ανταποκρινόμενος στο σχετικό αίτημα του Δήμου, δεσμεύτηκε για την χρηματοδότηση της μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου του Δημοτικού Κινηματογράφου «ΑΠΟΛΛΩΝ», ύψους 86.800 ευρώ.

Η Δημοτική Αρχή, ακόμη μία φορά με σωστό σχεδιασμό και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προωθεί τα τοπικά ζητήματα – προβλήματα επιδιώκοντας τις απαιτούμενες λύσεις.