ΤΑΟΛ: Ενημέρωση για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ

Δελτίο Τύπου

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός & Ελαιουργικός Συν/σμος Λευκάδας «ΤΑΟΛ» κάνει γνωστό ότι με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία, για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η Παρασκευή 15 Ιουνίου 2020, αντί της 15ης Μαΐου που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ο Πρόεδρος
Κατωπόδης Θωμάς