Ὁ Μῦθος τῆς Ἰθάκης πλανᾶται πάνω ἀπό τά νησιά μας – της Χαράς Παπαδάτου

Ὁ Μῦθος τῆς Ἰθάκης πλανᾶται πάνω ἀπό τά νησιά μας. Τό ένδιαφέρον ντοκυμαντέρ τῆς ΕΡΤ μέ θέμα τήν ὁμηρική Ὶθάκη καί μαρτυρίες ἀπό ἐκπροσώπους καί ἀπό τά τρία νησιά πού ἐμπλέκονται στό θέμα, ἔδειξε ὅτι σέ ὅλα τά νησιά ὁ Ὸδυσσέας παραμένει πάντα ζωντανός καί διαπλέκεται μέ τήν ζωή μας. Καί τό θέμα δέν εἶναι μόνον πού βρίσκεται τό ἀνάκτορο τοῦ Ὀδυσσέα άλλα τό ὅτι ὅλοι ἐμεῖς ζοῦμε στήν διασημότερη περιοχή τῆς ἱστορίας.

Θά ἠθελα νά εὐχαριστήσω θερμά τήν κ.Ἑλένη Βερυκίου γιά τήν συμβολή της, γιά μακρό διάστημα, στήν ὀργάνωση τοῦ ντοκυμαντέρ αὐτοῦ.

Τό γεγονός αὐτό κάνει πλέον ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη ἐμεῖς οἱ λευκαδίτες νά προχωρήσουμε πιό δυνατά στήν ὰνακίνηση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος, ἔχοντας πίσω μας τήν στήριξη τοῦ διασημότερου ἀρχαιολόγου τῆς πρώτης μυθικῆς περιόδου τῆς άρχαιολογικῆς ἐπιστήμης, τοῦ W. Dörpfeld.

Καί αὺτό ἤδη γίνεται μέ τίς προσπάθειες πολλῶν ἁνθρώπων.

Αὺτή τήν στιγμή ἰδιαίτερα ἀναφέρομαι στήν μεγάλη προσπάθεια τῆς ὁλοκληρωμένης μεταφράσεως τῶν δύο τόμων τοῦ ἔργου τοῦ W. Dörpfeld, Alt Ithaka, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε τήν ζωή του στήν μεγάλη αὐτή σελίδα τῆς ἱστορίας καί ἁπό τήν τελευταία του κατοικία, πού ὁ ἴδιος ἐπέλεξε, ὰγναντεύει αἰώνια τήν δική του καί δική μας Ὶθάκη.

Peter Goessler,Βιογραφία W. Dörpfeld, 1951. Τό σημεῖο πού ἐπέλεξε ὁ Dörpfeld νά ταφεῖ ἀπέναντι άκριβῶς ἀπό τυς βασιλικούς τάφους καί τό Νήϊον. Μετά τήν ἐπιλογή τοῦ χώρου ὁ Goessler, ὅπως περιγράφει, φύτευσε τά τέσσερα κυπαρίσσια.

Ἡ ὁλοκληρωμένη μετάφραση μᾶς δείχνει γιά πρώτη φορά τήν λεπτομερειακή προσέγγιση τοῦ θέματος ἀπό τόν W. Dörpfeld, πού μᾶς ὰφήνει ἄφωνους. Καί ἐπίσης φέρνει στό φῶς θέματα πού τά χρόνια πού πέρασαν δέν τά προσέξαμε.

Ὁ Ν. Θερμός καί ὁ ἐκδοτικός οἶκος fagotto θά κάνει μέ τήν ἔκδοση αὺτή μιά μεγάλη προσφορά στήν Λευκάδα ἀλλά καί στήν ἀρχαιολογία.

Παραμονές τοῦ πολέμου ὀ Δῆμος Λευκάδας πού εἶχε ἤδη τιμήσει τόν W. Dörpfeld, κάτι πού τόν συγκίνησε πολύ, μέ Δήμαρχο τόν Δ. Γιαννουλᾶτο, ἀποφάσισε νά μεταφράσει καί ἐκδόσει τούς δύο τόμους τοῦ ἔργου του Alt Ithaka, ὅπου μέ μεγάλη ἀποφασιστικότητα καί ὲπιστημονική δεινότητα ὰποδεικνύει ὅτι ἡ Λευκάδα εἶναι ἡ Ὁμηρική Ὶθάκη. Ὸ πόλεμος ματαίωσε τήν σημαντική αὐτή πρόθεση τοῦ τότε Δήμου.

Αὺτό προσπαθοῦμε νά ὑλοποιήσουμε μερικοί ἀπό ἐμᾶς σήμερα, ὡς λευκαδίτες πού ἔχουμε τήν ὶδιορρυθμία νά ἀκοῦμε τό φτερούγισμα τῆς ἱστορίας. Καί προσωπικά πιστεύω ὅτι εἶναι πολλοί αὺτοί πού θά άγκαλιάσουν μιά τέτοιας ἱστορικῆς σημασίας ἔκδοση πού σκοπό ἔχει νά ξαναπιάσουμε τόν μίτο ἀπό τήν ἀρχή.

*Φωτογραφία εξωφύλλου: Ἠ Ἀγία Κυριακή, Peter Goessler,Βιογραφία W. Dörpfeld, 1951.Στό γραφικό ἑκκλησάκι ὁ W. Dörpfeld συνήθιζε νά ἀνάβει πάντα ἕνα κεράκι.

πηγή