Η Χαρά Παπαδάτου αποχαιρετά τον Ηλία Λογοθέτη

Ἠλίας Λογοθέτης: Τὸ «ἔσχατον» τῆς ζωῆς του ταξείδιον

Μόνο μέ μερικούς στίχους μπορῶ νά σέ ἀποχαιρετήσω ἀγαπημένε φίλε τῆς καρδιᾶς μας.

“Στὸν πολυτάραχο γιαλὸ τοῦ κόσμου μιὰν ἡμέρα
διαβάτης ἀνυπόμονος περνᾶ σὰν τὸν ἀγέρα.
Τὸ πάτημά του ἐφάνηκε στὸν ἆμμο μιὰν αὐγὴ
ἄγριο τὸ κῦμα πέρασε τὴ νύχτα καὶ τὸ σβεῖ…”

                                               Ἁρ. Βαλαωρίτης

πηγή