Εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 η μελέτη κατασκευής κτιρίου για τη στέγαση του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Μια σημαντική στιγμή για το τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Λευκάδα ».

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Κεραμέως εντάχθηκε στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου και στον άξονα προτεραιότητας 3.8, το έργο «Μελέτη και κατασκευή κτιρίου για την στέγαση του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Λευκάδα». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ.

Το έργο βάσει του εγκεκριμένου κτιριολογικού προγράμματος περιλαμβάνει κύριες και υποστηρικτικές μελέτες καθώς και τις απαραίτητες εργασίες τόσο σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε αναδιαμόρφωση στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου.

Να θυμίσουμε ότι το κτίριο έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Λευκάδας, (πρώην Κέντρο Νεότητας), στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για στέγαση αποκλειστικά των διοικητικών υπηρεσιών, των γραφείων καθηγητών, των εργαστηρίων, των αιθουσών διδασκαλίας και για κάθε άλλη δραστηριότητα του Τμήματος Περιφερειακής ανάπτυξης στη Λευκάδα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ