Δήμος Λευκάδας: Τελική Διαδικτυακή Εκδήλωση έργο RE.CO.RD

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας με τίτλο «RE.CO.RD.: REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation» διοργανώνει την τελική διαδικτυακή εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 στις 11:15 π.μ. (ώρα Ελλάδος).

Στόχος του έργου RE.CO.RD είναι η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κυρίως από τις συνέπειες των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό στις παράκτιες περιοχές και οι οποίες συνεισφέρουν σημαντικά στη θαλάσσια ρύπανση. Ειδικότερα, μέσα από την ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών το έργο στοχεύει να ενισχύσει την κυκλική οικονομία, εστιάζοντας στην ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

Επικεφαλής του έργου είναι ο Δήμος του Otranto. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν επίσης από την Ιταλία το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο και ο Δήμος Santa Cesarea Terme, ενώ από την Ελλάδα εταίροι είναι ο Δήμος Λευκάδας και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εκπρόσωποι των εταίρων από την Ελλάδα και την Ιταλία θα παρουσιάσουν τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου RE.CO.RD. Στις δράσεις του έργου περιλαμβάνονταν επιδεικτικές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και ειδικότερα των νέων σε θέματα ανακύκλωσης, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις προς ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα προστασίας και ενίσχυσης των παράκτιων οικοσυστημάτων. Πριν την τελική εκδήλωση του έργου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου.

Η τελική εκδήλωση του έργου θα μεταδοθεί διαδικτυακά την Πέμπτη 27 Μάϊου 2021 στις 11:15 π.μ. από τους ακόλουθους συνδέσμους:

Για να παρακολουθήσετε στην ελληνική γλώσσα εδώ.
Για να παρακολουθήσετε στην αγγλική γλώσσα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.interreg-record.eu και την επίσημη σελίδα του στο facebook: www.facebook.com/interreg.record

Το έργο RE.CO.RD «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές», χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Ειδικού Στόχου 2.3 του Προγράμματος: “Ανάπτυξη και έλεγχος καινοτόμων τεχνολογιών/εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης”.