Π.Ε. Λευκάδας: Έναρξη εργασιών στο Γηροκομείο Λευκάδας

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων με 2.500.000 ευρώ

Εγκαταστάθηκε ο Ανάδοχος και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο έργο «Αναδιαρρυθμίσεις και αναμορφώσεις κτιρίου Οίκου Πρόνοιας Λευκάδας (Γηροκομείο) & Πτέρυγας Χρονίως Πασχόντων & διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου στον οίκο πρόνοιας Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 0221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ΕΣΠΑ), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέα Κτενά, συναντήθηκε στο Γηροκομείο Λευκάδας με τον εκπρόσωπο του Αναδόχου, κ. Κωνσταντίνο Παπανδρέου, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τεχνικής Εταιρείας MA.CON.STRUCTION, καθώς και με τον Διευθυντή του Γηροκομείου, πατέρα Παναγιώτη Ζαβιτσάνο.

«Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας είναι σταθερά δίπλα στο Γηροκομείο Λευκάδας, τη σημαντικότερη κοινωνική δομή στο νησί μας. Όμως, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί πέραν της όποιας υποστήριξης με τρόφιμα, υλικά, απολυμάνσεις, υπηρεσίες, κλπ., πλέον ήρθε η ώρα όπου ο Οίκος Πρόνοιας θα αποκτήσει μια σύγχρονη στέγη, όπως αξίζει στην ευαίσθητη Τρίτη ηλικία» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενας.

Στην παρούσα φάση γίνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται πριν αρχίσουν οι καθαρά κατασκευαστικές παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα καθαίρεση – αποξύλωση τοίχων, δαπέδων, στεγών, κουφωμάτων, επιχρισμάτων και εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν φθορές, καθώς και εγκατάσταση σκαλωσιών, σήμανση εργοταξίου, κλπ. Τα υλικά των καθαιρέσεων, μαζί με άχρηστα έπιπλα και πεπαλαιωμένο εξοπλισμό, μεταφέρονται για ανακύκλωση σε ειδικό χώρο υποδοχής

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι οικοδομικές εργασίες (σκυροδετήσεις, τοιχοποιίες, πορτοπαράθυρα, στεγανοποιήσεις, σωληνώσεις, καλωδιώσεις, βαψίματα, κλπ.) καθώς και καινούργιες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (ύδρευση, αποχέτευση, WC ΑμεΑ, θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός, πυροπροστασία, ρεύμα, φωτισμός, ανεκλυστήρας ΑμεΑ, κλπ.).