Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Δελτίο Τύπου

Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου: παρατείνεται η προθεσμία μέχρι την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Νηπιαγωγεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/. Κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης θα χρειαστούν:

  • οι κωδικοί πρόσβασης στο TAXISnet
  • ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου
  • αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας

Η εφαρμογή χρησιμοποιείται για την εγγραφή παιδιών που θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο για πρώτη φορά και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλεται μόνο από τους  γονείς/κηδεμόνες αποκλειστικά και μόνο για το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου [εδώ].

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, εγγράφονται παιδιά τα οποία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών (έτος γέννησης 2016 & 2017).

Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική.

Επισημαίνεται ότι για την εγγραφή και φοίτηση των μαθητών /τριων στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, αφού όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις γίνονται δεκτές. 

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται οι μαθητές, οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2021 συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών (έτος γέννησης 2015). Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου.

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας