Π.Ε. Λευκάδας: Δημιουργία Μητρώου Εργοληπτών για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας

Προθεσμία υποβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2021

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας προχωρά στην κατάρτιση / επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοληπτών για το έτος 2021, οι οποίοι θα συνδράμουν την Υπηρεσία, για τη χρονική περίοδο έως 31/12/2021, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, φυσικών καταστροφών και απρόβλεπτων γεγονότων, που μπορούν να εξελιχθούν σε απειλή για την υγεία και τη ζωή των πολιτών, καθώς και, σε οτιδήποτε άλλο υπαγορεύεται από τον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας.

Για το λόγο αυτό καλεί όλους τους εργολήπτες (είτε εταιρείες είτε φυσικά πρόσωπα), που έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας), με διάθεση των οχημάτων τους, των μηχανημάτων τους, του εξοπλισμού τους, του υλικού τους ή/και του προσωπικού τους, στους χώρους εκδήλωσης συμβάντων Πολιτικής Προστασίας, σε περιοχές ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, να κάνουν αίτηση για ένταξή τους στο Μητρώο Εργοληπτών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

  • είτε με κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Π.Ε. Λευκάδας (Διοικητήριο, Αντ. Τζεβελέκη & Υπ. Αθ. Κατωπόδη, ΤΚ. 31100, Λευκάδα)
  • είτε με email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λευκάδας: psea.lefkada@pin.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 31/03/2021 και ώρα 2:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προτεινόμενες τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων και προσωπικού στο σύνδεσμο: http://lefkada.gr/UserFiles/File/Anartiseis%20Yphresion/PSEA/21-03-16_prosklisi%20gia%20ergoliptes.pdf