Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε ότι από την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 θα αρχίσει η εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και παρακαλούμε για τη συνδρομή σας.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν το 1ο στάδιο του έργου και θα ξεκινήσουν από τη συμβολή των οδών Καραβέλα και 8ης Μεραρχίας, (ζαχαροπλαστείο Σταύρακα), μέχρι και τη συμβολή των οδών Καραβέλα και Ι. Γαζή.

Μετά το τέλος του τμήματος αυτού, θα συνεχισθούν οι εργασίες επί της οδού Καραβέλα.

Δεν προβλέπεται διακοπή νερού εκτός εάν απαιτηθεί λόγω βλάβης.

 

 

Από τη Προισταμένη του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης,

Βικτωρία Παπαρίζου