Το 74% των εργοδοτών θα διατηρήσει την τηλε-εργασία και μετά τον κορωνοϊό

Photo by LinkedIn Sales Navigator on Unsplash

Η εξ αποστάσεως εργασία, που αποτελεί μια αναγκαστική επιλογή για πολλές επιχειρήσεις την εποχή της πανδημίας, φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ήρθε για να μείνει. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει μια μεγάλη μερίδα εργοδοτών, που δηλώνει ότι θα κρατήσει ένα – μικρό μεν – ποσοστό των εργαζομένων σε καθεστώς τηλε-εργασίας, ακόμη και μετά την άρση των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19.

Σύμφωνα με έρευνα της Gartner μεταξύ των οικονομικών διευθυντών επιχειρήσεων ανά τον πλανήτη, το 74% σκοπεύει να διατηρήσει τουλάχιστον το 5% του προσωπικού σε καθεστώς μόνιμης εργασίας εξ αποστάσεως. Μάλιστα, σχεδόν το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα το 17% δήλωσε ότι θα “γυρίσει” τουλάχιστον το 20% των υπαλλήλων από την απασχόληση στον χώρο εργασίας σε μόνιμη απασχόληση εξ αποστάσεως.

Από την ίδια μελέτη προκύπτει, εξάλλου, ότι ένα ποσοστό 25% των CFOs σκοπεύει να διατηρήσει σε καθεστώς τηλε-εργασίας ποσοστό 10% του υφιστάμενου προσωπικού. Στο μεταξύ, ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 4%, απαντά ότι ένας στους δύο υπαλλήλους θα συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως και μετά από τη λήξη των μέτρων για τον νέο κορωνοϊό.

Η έρευνα της Gartner πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2020 σε 317 CFOs και οικονομικούς ηγέτες εταιρειών από ό’λο τον κόσμο.

Εξοικονόμηση κόστους

“Τα δεδομένα αυτά είναι ένα παράδειγμα της μακροχρόνιας επίπτωσης, που θα έχει η τρέχουσα κρίση του κορωνοϊού στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται. Οι οικονομικοί διευθυντές, οι οποίοι βρίσκονται ήδη υπό πίεση για τη στενή διαχείριση των δαπανών, φαίνεται ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τα οφέλη της τηλε-εργασίας του εργατικού δυναμικού”, αναφέρει η σχετική έκθεση.

Από την έρευνα της Gartner μεταξύ των CFOs προκύπτει ότι η εργασία εξ αποστάσεως είναι ένα παράδειγμα “δημιουργικής εξοικονόμησης κόστους”, που αναζητούν οι ανώτεροι οικονομικοί ηγέτες, προκειμένου να αποφευχθούν πιο αυστηρές περικοπές και να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις.

“Καθώς οι οργανώσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές διαταραχές από τον COVID-19, οι μόνιμη εργασία εξ αποστάσεως θα μπορούσε να συμπληρώσουν τα μέτρα περικοπής δαπανών, που έχουν ήδη λάβει ή σχεδιάζουν να αναλάβουν οι CFOs”, διαπιστώνει η μελέτη.

Σε άλλη πρόσφατη έρευνα της Gartner το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει αναβάλει τις δαπάνες τεχνολογίας, ενώ ένα επιπλέον 12% απαντά ότι σχεδιάζει να το κάνει. Επίσης, το 13% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι έχει, ήδη, κάνει μειώσεις δαπανών στα έξοδα ακίνητης περιουσίας, ενώ άλλο ένα 9% σχεδιάζει να αναλάβει δράση σε αυτόν τον τομέα τους επόμενους μήνες.

Πηγή: ΣΕΠΕ

Πηγή