Τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Λευκάδας

Καλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, όπως προσέλθουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου τη Δευτέρα 30/12/19 και ώρα 15.15 σε συνεδρίαση Δ.Σ. με την παρακάτω ημερήσια διάταξη:

  1. Δημιουργία νέου Οργανισμού Επιμελητηρίου Λευκάδας
  2. Διοργάνωση Συνεδρίου Τουρισμού
  3. Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Τουρκία
  4. Κοπή πίτας Επιμελητηρίου Λευκάδας
  5. Λοιπά Θέματα

Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 31  Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15.15  με τα ίδια θέματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ