Συνεδριάζει τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 23 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα RE.CO.RD.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Δήμων Λευκάδας – Μεγανησίου Π.Ε.  Λευκάδας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ περί τροποποίησης – συμπλήρωσης της υπ΄αριθ. 404/2019 απόφασής του που αφορά στην  σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Λευκάδος με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ84) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Π.Ι.Ν.», για την υλοποίησης του 1ου υποέργου «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος» της πράξης «Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου: Περιοχή Α – Είσοδος κόμβος»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Ενημέρωση – συζήτηση  και λήψη απόφασης σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο  8/2018.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων εντός της Μαρίνας Λευκάδος στο Ναυτικό Όμιλο Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΗΓΟΡΗΣ