Στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας τα λιμάνια Βλυχού και Λυγιάς

Υπογράφηκαν τα Φ.Ε.Κ. για την εξομοίωση των λιμανιών Λυγιάς – Βλυχού Λευκάδας και των λιμανιών Βαθύ, Σπήλια και Αθερινός Μεγανησίου.

Συγκεκριμένα, με τα Φ.Ε.Κ. 245/τ. Α.Α.Π./22-10-2018 και 239/τ. Α.Α.Π./18-10-2018, τα λιμάνια Βλυχού και Λυγιάς περνάνε στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

Με την εξομοίωση, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας, θα επεκτείνει και θα καθορίσει με σαφήνεια τους χώρους άσκησης της αρμοδιότητάς του και θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αναβάθμιση των υποδομών και των προσφερόμενων υπηρεσιών με την εκτέλεση έργων υποδομών στα λιμάνια. Ταυτόχρονα θα αυξήσει τα έσοδά του από την εκμετάλλευση των χώρων αυτών.

Ήδη, στα λιμάνια που είχαν περάσει από το 2017 στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, έχουν γίνει ή εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης των υποδομών με την τοποθέτηση πίλαρ (λιμάνια Λευκάδας-Νυδριού), υπόγειων κάδων (λιμάνια Νυδριού-Βασιλικής) και  επέκταση του ηλεκτροφωτισμού.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ