Ολοκλήρωση έργου διευθέτησης ομβρίων στα Λαζαράτα

Ολοκληρώθηκε το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 24.800€ που αφορά στη διευθέτηση όμβριων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων.

Συγκεκριμένα, στον δημοτικό δρόμο που ξεκινά από τον επαρχιακό δρόμο Λαζαράτων – Αλεξάνδρου, στη θέση Αγία-Τριάδα, και οδηγεί στο Δημοτικό Σχολείο τοποθετήθηκε αγωγός αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Για την καλύτερη απορροή, κατασκευάστηκαν επίσης φρεάτια συλλογής των όμβριων που συνδέθηκαν με το κεντρικό φρεάτιο που διέρχεται της Επαρχιακής Οδούς.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ