3ο Μοναστικό Συνέδριο Ιεράς Μονής Φανερωμένης

Χαίρετε ἐν Κυρίω,

Μετά μεγάλης χαρᾶς Σᾶς κοινοποιοῦμεν ὅτι ἡ Ἱερά ἡμῶν Μονή, με την εὐλογίαν και την ὑψηλήν ἐπιστασίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ἰθάκης, Πατρός και Ποιμενάρχου ἡμῶν κ.κ. Θεοφίλου, πρόκειται να διοργανώσῃ, κατά την 21, 22 και 23 τοῦ Σεπτεμβρίου τ.ἔ., το 3ον Μοναστικόν Συνέδριόν της.

Το Συνέδριον θα εἶναι ἀφιερωμένον εἰς δύο ἀειμνήστους Μητροπολίτας, τον μακαριστόν Μητροπολίτην Λευκάδος και Ἰθάκης κυρόν Νικηφόρον, ὅστις ὑπῆρξεν πνευματικός πατήρ και ἐπί τεσσαράκοντα ἔτη Ποιμενάρχης μας, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό την κοίμησίν του και τον μακαριστόν Μητροπολίτην Κερκύρας, Παξῶν και Διαποντίων Νήσων κυρόν Πολύκαρπον, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας. Το γενικόν θέμα τοῦ Συνεδρίου θα εἶναι: «Μοναχική Παράδοσις και σύγχρονες Μορφές τῆς Μοναστικῆς πολιτείας».

Ἔχουν κληθῇ να συμμετάσχουν εἰς αὐτό Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, Πανοσιολογιώτατοι Καθηγούμενοι, Ὁσιολογιώτατοι Μοναχοί και Μοναχαί και Καθηγηταί Πανεπιστημίου.

Το ὅλον Συνέδριον θα διεξαχθῇ εἰς πέντε συνεδριάσεις μέ, κατά το δυνατόν, τρεῖς εἰκοσαλέπτους εἰσηγήσεις ἑκάστη.

Ἀπευθύνομεν και προς ὑμᾶς πρόσκλησιν και παρακαλοῦμεν ὅπως εὐαρεστηθῆτε να προσέλθετε εἰς τας ἐργασίας τοῦ Συνεδρίου.