Αποφάσεις συνεδρίασης 23ης Ιουλίου του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου 2018 συζήτησε και, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

  • Την έγκριση της επικαιροποίησης των 6 οριστικών μελετών που αφορούν στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης των Αστικών Αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας.
  • Την έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης & τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
  • Τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 200,00 €.

Από τον Δήμο Λευκάδας