Διάσημοι αλλά αυτοδίδακτοι καλλιτέχνες

Από τη Μαριανίνα Πατσά

Οι άνθρωποι δημιουργούν τέχνη από την αρχή της ανθρωπότητας ως σήμερα. Πολλές φορές αυτό γίνεται τουλάχιστον με κάποια μικρή εκπαίδευση στα υλικά, τις τεχνικές ή τη θεωρία, όμως η έννοια του «αυτοδίδακτου καλλιτέχνη» είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο.

Συνήθως σχολές και ακαδημίες κωδικοποιούν την τέχνη με βάση συγκεκριμένα πρότυπα και πρακτικές κι έπειτα τη μεταδίδουν. Στη Δύση, η ιστορία αυτή ξεκίνησε σε μεγάλο βαθμό το 1635 με την Académie Française, η οποία εξάπλωσε ριζικά την εκπαίδευση στον τομέα της τέχνης σε όλη την Ευρώπη.

Ήταν θέμα χρόνου όμως οι πρακτικές και τα ιδρύματα αυτά να αμφισβητηθούν. Κι έτσι ο 19ος αιώνας μας έφερε σημαντικούς καλλιτέχνες με λίγη ή καθόλου επίσημη εκπαίδευση, αλλά με έργα που μένουν διαχρονικά στην ιστορία.

Henri Rousseau 

Vincent van Gogh 

 Frida Kahlo 

Πηγή