“YouGoCulture”, μια καλή είδηση!

Όλοι σχεδόν συνομολογούν ότι στην παρούσα συγκυρία μια από τις βασικές παραμέτρους για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας είναι η ανάπτυξη του τουρισμού της. Όμως, για να αποφασίσει κανείς να ταξιδεύσει και να επισκεφτεί μια άλλη χώρα, δεν αρκούν μόνο οι φυσικές ομορφιές της, αλλά και οι άνθρωποί της κι ο τρόπος ζωής τους, η ιστορία της, ο πολιτισμός της. Στην ουσία, το αποκαλούμενο «πολιτιστικό απόθεμα» αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής τουριστικής «βιομηχανίας» κι αυτό επιβεβαιώνεται τα τελευταία χρόνια πλέον και στη χώρα μας. Η προώθηση του πολιτιστικού περιεχομένου μπορεί να συμβάλει στην αύξηση τόσο του αριθμού επισκεπτών σε μια χώρα, αλλά για να καταστεί δυνατή η προβολή του πολιτισμού της χρειάζονται και αντίστοιχες πρωτοβουλίες ανάδειξης και εξωστρεφούς προβολής του ελληνικού πολιτισμού. Μια τέτοια έχει δρομολογηθεί από το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το «YouGoCulture».

Το “YouGoCulture“, με αφορμή και το πρόσφατο εγχείρημα του E-Learning του ΕΚΠΑ για τη διάθεση αγγλόφωνων προγραμμάτων επιμόρφωσης διεθνώς, επιχειρεί να «γνωρίσει» την Ελλάδα στον πλανήτη με όχημα το διαδίκτυο, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα διακριτά χαρακτηριστικά που ο πολιτισμός της φέρει διαχρονικά. Αξιοποιώντας το μέγιστο συγκριτικό πλεονέκτημα του ΕΚΠΑ, τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαθιά γνώση που φέρουν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, η δράση αυτή στοχεύει να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας με τη διεθνή κοινότητα μέσω της «οικουμενικής γλώσσας» πολιτισμού.Αντίθετα με την επικρατούσα τάση ενός, συχνά, λαβυρινθώδους διαλόγου, που εξαντλείται σε λέξεις για την ορθολογική εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές της πολιτιστικής διαχείρισης και βιομηχανίας, η διαδικτυακή πλατφόρμα “YouGoCulture” φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ευσύνοπτο, συνεχώς επικαιροποιημένο και συνάμα πολιτιστικό πλοηγό της σύγχρονης Ελλάδας, που απευθύνεται στη διεθνή κοινότητα. Αν μη τι άλλο, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί να προβάλει το αυθεντικά μεσογειακό, ελληνικό φως κι ως τέτοια αποτελεί ήδη μια «καλή» είδηση από την Ελλάδα, μια προσπάθεια διαφυγής από την εσωστρέφεια και το γενικευμένο γκρίζο, που βιώνουμε στην εποχή μας.Η ψηφιακή πλατφόρμα εικονικής περιήγησης YouGoCulture.com αποτυπώνει διαχρονικά (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) τον ελληνικό πολιτισμό και λειτουργεί ως «πύλη» υποδοχής-πρόκλησης του ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά και τα πολιτιστικά στοιχεία τόπων και περιοχών της χώρας.

Το εγχείρημα υποστηρίζεται από τη δομή του E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνδέεται με την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του διεθνώς. Υλοποιείται σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, αλλά και χάρη στην υποστήριξη όλων, μέσω της συνεισφοράς τους στη δράση “YouGoCulture“. Η δράση αυτή έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του “act4Greece“, προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.Σήμερα, στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική τουριστική βιομηχανία, υπάρχει ανάγκη επανατοποθέτησης και διεύρυνσης της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού πέρα από το δίπολο «ήλιος & θάλασσα», δεδομένου ότι αποτελεί μια χώρα, που διαθέτει μεγάλο πλούτο πολιτιστικού αποθέματος και μάλιστα ανεκμετάλλευτο και αναξιοποίητο. Η επιτυχία και διεθνής απήχηση τέτοιων δράσεων είναι αναμφίβολα προς όφελος όλων.Η δομή της πλατφόρμας περιλαμβάνει εικονικές ξεναγήσεις προορισμών της επικράτειας, το περιεχόμενο των οποίων αναπτύσσεται με σημείο αναφοράς αρχαιολογικούς χώρους και τα επιμέρους μνημεία τους ή σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και των ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών ακτινωτά, με επιμέρους σημεία ενδιαφέροντος, κυρίως πολιτιστικής και τουριστικής διάστασης. Μια ξεχωριστή αφήγηση και εμπειρία μέσα από ένα μωσαϊκό εικόνων και πληροφοριών αποτυπώνει σημεία οικουμενικού ενδιαφέροντος και προσφέρει πρόσβαση σε αυτά αξιοποιώντας τις δυνατότητες, που παρέχονται από τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Άνθρωποι και μνημεία μοιράζονται τις «ιστορίες» τους μέσα από πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό (Φωτογραφικό Υλικό, Βίντεο & Συνεντεύξεις, Πανοράματα 360°) και συνοδευτικά κείμενα στην αγγλική.

Πηγή