Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας

Σχετικά με το πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»-KEA οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Ωφελούμενοι στο πρόγραμμα είναι:

 1. Μονοπρόσωπα νοικοκυριά (ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία-όχι φοιτητές ή σπουδαστές έως 25 ετών)
 2. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό (μέλη οικογένειας που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη-ή/και φιλοξενούμενοι βάσει Ε1 και οι φοιτητές-σπουδαστές έως 25 ετών ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους)
 3. Άστεγοι με την προϋπόθεση καταγραφής τους στις κοινωνικές υπηρεσίες-Δομές των Δήμων

Κριτήρια:

 • Εισοδηματικά
 • Τόπος διαμονής (Δήμος Λευκάδας)
 • Περιουσιακά στοιχεία

Για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν ή να προσκομίζουν:

-Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
-Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ιδίου & των μελών
-Τον αριθμό ΙΒΑΝ (Αριθμό Λογαριασμό Τράπεζας)
-Κινητό τηλέφωνο
-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
-Λογαριασμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ).
-Οικονομικά στοιχεία (Ε1, κ.λπ.
-Κάρτα ανεργίας θεωρημένη (εφόσον υπάρχει).
-Αστυνομική Ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λπ .

– «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ» υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού που συγκατοικούν ή φιλοξενούνται, που είναι ανηρτημένο στο διαδίκτυο, ή θα το λάβουν από τα σημεία υποβολής της αίτησης.

Σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό απαιτηθεί κατά την διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Ποιος υποβάλλει την αίτηση:

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

Πού υποβάλλεται η αίτηση:

Α. Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.

Β. Στο Δήμο (Υπηρεσία Πρόνοιας) αποκλειστικά για:

 1. τις μονογονεϊκές οικογένειες
 2. τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα
 3. αλλοδαπούς
 4. όταν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος της διασταύρωσης

Γ. Στο Δήμο (Υπηρεσία Πρόνοιας) ή στα ΚΕΠ αποκλειστικά:

-για τα νοικοκυριά που απαρτίζονται από φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη

Το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Λευκάδας θα εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00.

Από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Λευκάδας