Εγγραφές στα τμήματα Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων και Μικτής Χορωδίας του «Ορφέα»

Τμήμα Μικτής Χορωδίας: Ακροάσεις νέων μελών 10 & 12 Σεπτεμβρίου 19:00-20:30 στο κτίριο του Ορφέα. Έναρξη προβών Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες Κων/νος Τσίντζας στο τηλ 6972405946.

Τμήμα Εκμάθησης Μουσικών Οργάνων: Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.