Υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για Ρομά και πρώην Φιλοξενούμενους Δομών Παιδικής Προστασίας

Υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για Ρομά και πρώην Φιλοξενούμενους Δομών Παιδικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο...