Υποτροφίες του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου για Ρομά και πρώην Φιλοξενούμενους Δομών Παιδικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έχουν υπογράψει και ανανέωσαν ήδη την 12η Ιουλίου 2022, προσφέρουν ετησίως συνολικά 35 θέσεις φοίτησης (συμπεριλαμβανομένων των ανανεωμένων υποτροφιών)  σε υποψήφιους/-ες φοιτητές/-τριες  στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 51 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 449 Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες), η έναρξη των οποίων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022.  Οι εν λόγω υποτροφίες αφορούν στην παρακολούθηση Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Δικαιούχοι των ανωτέρω υποτροφιών, είναι (α) άτομα που ανήκουν στην κοινωνική ομάδα Ρομά, καθώς και Διαμεσολαβητές Ρομά, (β) ωφελούμενοι λόγω αστεγίας και (γ) πρώην φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενοι δομών παιδικής προστασίας οι οποίοι θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα:

(α) Οι Ρομά θα υποβάλλουν την αίτηση μέσω Παραρτήματος Ρομά ή Κέντρου Κοινότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο  https://www.eap.gr/2022/07/11/prosklisi-ekdilwsis-endiaferontos-2022-2023/.

(β) Οι άστεγοι θα πρέπει να έχουν καταγραφεί από Δήμο ή από κέντρο φιλοξενίας αστέγων τουλάχιστον μία φορά/τα τελευταία 3 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και να έχουν λάβει  ή να λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης από Δημόσια Δομή ή φορέα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eap.gr/2022/07/11/prosklisi-ekdilwsis-endiaferontos-2022-2023/.

(γ) Η αίτηση των πρώην φιλοξενούμενων δομών παιδικής προστασίας ή φιλοξενούμενων δομών παιδικής προστασίας, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση της δομής παιδικής προστασίας στην οποία φιλοξενήθηκαν ή φιλοξενούνται ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να αποδείξει τη φιλοξενία.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο  https://www.eap.gr/2022/07/11/prosklisi-ekdilwsis-endiaferontos-2022-2023/.

Οι ενδιαφερόμενοι των ανωτέρω τριών κατηγοριών θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://dev.eap.gr/student-candidate/public#/.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης έχει ήδη ανοίξει και θα κλείσει την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:59 πμ (πρωινή).