Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο έργο «Save Water» των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Αλβανία Interreg 2014-2020

Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο έργο «Save Water» των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Αλβανία Interreg 2014-2020

Στο πλαίσιο των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Αλβανία Interreg 2014-2020 και στις προτάσεις που κατέθεσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων...