Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο έργο «Save Water» των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Αλβανία Interreg 2014-2020

Στο πλαίσιο των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα-Αλβανία Interreg 2014-2020 και στις προτάσεις που κατέθεσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Λευκάδας συμμετέχει στο έργο «Save Water» για την εφαρμογή έξυπνου συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης πόσιμου ύδατος.

Το έργο που θα υλοποιηθεί στο Δήμο μας, προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις στο υπάρχον δίκτυο (εκσυγχρονισμός αντλητικών συστημάτων, εγκατάσταση κατάλληλων υδρομέτρων) συνολικού ποσού 150.000 ευρώ.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Λευκάδας.

Από το Δήμο Λευκάδας