Ελληνικά: 2η γλώσσα στα Ρωσικά σχολεία

Από την Αθηνά Λεβέντη

Το ρωσικό υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι τα ελληνικά θα διδάσκονται στα σχολεία της Ρωσίας ως δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η εκπαίδευση στα ελληνικά θα παρέχεται σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου.

Η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας για πρώτη φορά στα ρωσικά σχολεία έγινε μετά από σχετική πρόταση της έδρας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Κουμπάν στο Κρασνοντάρ (νότια Ρωσία). Το εγχειρίδιο ολοκληρώθηκε με την επιμέλεια του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου ενώ το επίτευγμα αποτελεί και αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας. και των Ελληνικών σπουδών.στη Ρωσία.

via