Με δελτίο τύπου ενημερώνει η Περιφέρεια για υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανάπλαση της Γύρας

Με δελτίο τύπου ενημερώνει η Περιφέρεια για υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανάπλαση της Γύρας

Μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, φιλική προς το περιβάλλον και το υφιστάμενο οικοσύστημα, τόσο από αισθητικής όσο και από τεχνικής άποψης...