Χρηματοδότηση για δημιουργία τρισδιάστατου οδηγού τουριστικής προβολής και πολιτισμού στον Δήμο Λευκάδας

Χρηματοδότηση για δημιουργία τρισδιάστατου οδηγού τουριστικής προβολής και πολιτισμού στον Δήμο Λευκάδας

ΕΝΤΑΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 297.600 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ...