Λευκάδιος Χερν (1800): Η ιστορία του ημίτυφλου δημοσιογράφου που εκδιώχθηκε από τη Λευκάδα και έδρασε στην Ιαπωνία

Λευκάδιος Χερν (1800): Η ιστορία του ημίτυφλου δημοσιογράφου που εκδιώχθηκε από τη Λευκάδα και έδρασε στην Ιαπωνία

«Φαντάσματα και φαντασία στον κόσμο του Λευκάδιου Χερν» Μία γνωριμία και καταβύθιση στον συναρπαστικό κόσμο του Λευκάδιου Χερν...