Νέες τηλεφωνικές γραμμές και εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Νέες τηλεφωνικές γραμμές και εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 17-05-2019 τα Επείγοντα Περιστατικά εξυπηρετούνται στο Νέο στο Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας Νοσοκομείο...