Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017: Το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής επελέγη ως εξεταστικό κέντρο

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών «Αριστοτέλης» 2017: Το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής επελέγη ως εξεταστικό κέντρο

Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσικής / Φυσικών «Αριστοτέλης» Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσικής Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την...