Η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί επειγόντως για τις «καταστροφικές» συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί επειγόντως για τις «καταστροφικές» συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) Η Ευρώπη πρέπει να λάβει επείγοντα και πρόσθετα μέτρα για να προετοιμαστεί...