Επιστημονική διημερίδα για την καλλιέργεια της άδουσας φωνής με νέεες τεχνολογιές στη Λευκάδα

Επιστημονική διημερίδα για την καλλιέργεια της άδουσας φωνής με νέεες τεχνολογιές στη Λευκάδα

Παρασκευή 3 – Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας Κηποθέατρο Άγγελος Σικελιανός Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής...