Συντάχθηκε και εγκρίθηκε Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας

Συντάχθηκε και εγκρίθηκε Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι με την απόφαση του το Δ.Σ. του Συνδέσμου ενέκρινε με την 14/10-121-2021 απόφαση του την «ΕΓΚΡΙΣΗ...

Σε έκτακτη ανάγκη Βασιλική, Λευκάδα, Καλαμίτσι, Άγιος Νικήτας και Κατούνα μετά τη θεομηνία 29-30 Νοεμβρίου 2021

Σε έκτακτη ανάγκη Βασιλική, Λευκάδα, Καλαμίτσι, Άγιος Νικήτας και Κατούνα μετά τη θεομηνία 29-30 Νοεμβρίου 2021

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν 5 περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, με απόφαση του Γενικού...