500.000 ευρώ χρηματοδότηση για την αγροτική οδοποιία σε Τσουκαλάδες, Καλαμίτσι, Κατούνα και Αλέξανδρο

500.000 ευρώ χρηματοδότηση για την αγροτική οδοποιία σε Τσουκαλάδες, Καλαμίτσι, Κατούνα και Αλέξανδρο

Θετικό ήταν το αποτέλεσμα της αίτησης που υπέβαλε δήμος Λευκάδας στην πρόσκληση της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και...