Εκπαίδευση ομάδας αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας

Εκπαίδευση ομάδας αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας

Στα πλαίσια της έµπρακτης µέριµνάς του στα θέµατα Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος, κατ’ εκτέλεση και των αναφερόµενων στην...