Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την ενοποίηση Ιονίου Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2017 και ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Δρακονταειδή...