Ποιοί ἐγκέφαλοι ἀποφάσισαν νά καταστρέψουν τό ὑπέροχο φυσικό περιβάλλον τῆς Λευκάδας; – της Χαράς Παπαδάτου

Ποιοί ἐγκέφαλοι ἀποφάσισαν νά καταστρέψουν τό ὑπέροχο φυσικό περιβάλλον τῆς Λευκάδας; – της Χαράς Παπαδάτου

Μέ μεγάλη μελαγχολία ἀρχίζω τό παρακάτω κείμενο μέ τούς ὐπέροχους στίχους τοῦ Σικελιανοῦ, ἔναν ὗμνο στήν φύση τοῦ νησιοῦ μας, που...