Συλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου

Η Equal Society θα πραγματοποιήσει συλλογή φαρμάκων με στόχο την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου που λειτουργεί ο Οργανισμός στο νησί της Λευκάδας. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα για τους ευάλωτους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο στον Δήμο Λευκάδας παρέχει σε σταθερή και τακτική βάση, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και είναι εξαιρετικά ευάλωτα, προωθώντας παράλληλα την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση κάθε διάκρισης, καθώς και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας, καλούμε την τοπική κοινότητα να συνεισφέρει δωρίζοντας φαρμακευτικό υλικό, παραφάρμακα & υγειονομικό υλικό που δεν χρειάζεται ή δεν θα χρησιμοποιήσει, όπως αναλγητικά – αντιπυρετικά, αντιβιοτικά σπρέι, γάζες, οξυζενέ. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ακόμη και η παραμικρή συνεισφορά μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός ανθρώπου σε ανάγκη.

Οι συνεισφορές φαρμάκων μπορούν να γίνουν στο φαρμακείο ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΧΑΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 8ης Μεραρχίας Παλιά Πόλη, Λευκάδα από τη Δευτέρα 08/07/2024 έως το Σάββατο 13/07/2024. Στο σημείο θα υπάρχει τοποθετημένο ειδικά διαμορφωμένο κουτί συλλογής φαρμάκων.

Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής πολλών συνανθρώπων μας και να προσφέρουμε αξιοπρεπή φαρμακευτική περίθαλψη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή φαρμάκων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2645022578 & 2645022788.