Μέτρα για την διαχείριση και εξοικονόμηση του πόσιμου ύδατος.

Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για την εξοικονόμηση του πόσιμου ύδατος:

Λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας παρατηρείται έντονη πτώση στάθμης στους υδροφόρους ορίζοντες από τις πηγές Αγίου Γεωργίου Λούρου έως και την Δ.Ε. Απολλωνίων.

Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και η αναμενόμενη αύξηση του πληθυσμού επιβάλλουν  τη λήψη μέτρων για την ορθολογική διαχείριση του πόσιμου ύδατος, ήτοι:

1)Περιορισμό της κατανάλωσης ύδατος τόσο για οικιακή όσο και επαγγελματική χρήση.

2) Αποφυγή σπατάλης ύδατος για πότισμα κήπων, πλύσιμο αυλών και οχημάτων κλπ.

Παρακαλούμε για την ορθολογική κατανάλωση  του πόσιμου ύδατος προκειμένου να αποφευχθούν  σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση του νησιού.