ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Ο πληρέστερος ψηφιακός χάρτης ολόκληρου του γνωστού αρχαίου κόσμου, από την Ιρλανδία μέχρι την Ινδία, με ένα απλό κλικ

ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ: Ο πληρέστερος ψηφιακός χάρτης ολόκληρου του γνωστού αρχαίου κόσμου, από την Ιρλανδία μέχρι την Ινδία, με ένα απλό κλικ

Ποιος δεν θα ήθελε να κάνει έναν… περίπλου σε μέρη που ταξίδεψαν αρχαίοι γεωγράφοι; Να γνωρίσει όχι μόνο τις πόλεις με τις...