Απόφαση για την αποκατάσταση του δημοτικού κινηματογράφου “Απόλλωνα”

Στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης, 30/5/2023, εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ», προϋπολογισμού 1.490.000,00€ με ΦΠΑ, και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Αφορά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κινηματογράφου «Απόλλωνα», συνολικού εμβαδού κάλυψης 270τ.μ. (με επιπλέον πατάρι), χωρητικότητας 199 θέσεων, το οποίο ως γνωστό καταστράφηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 08/08/2016, στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λευκάδας.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκε την 24η Φεβρουαρίου 2023. Δεν προέκυψαν ενστάσεις, οπότε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Αφού εγκριθεί η απόφαση της ΟΕ από την αποκεντρωμένη διοίκηση, (έλεγχος νομιμότητας της απόφασης), θα ακολουθήσει η υπογραφή σύμβασης.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος ανέφερε: «Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση του ιστορικού κινηματογράφου Απόλλωνα, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες εντός του τρέχοντος έτους. Η επιθυμία όλων των Λευκαδιτών γίνεται πράξη».