Σε εξέλιξη τα έργα αντιστήριξης στη «Βρύση» στο Καλαμίτσι

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες για την αντιστήριξη των πρανών στον επαρχιακό δρόμο Άγιος Νικήτας – Καλαμίτσι, στη θέση «Βρύση» του Καλαμιτσίου, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Λευκάδας», προϋπολογισμού 440.000 ευρώ.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πρανών με καθαίρεση των σαθρών τμημάτων για την αποφυγή καταπτώσεων, ενώ σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή τόσο νέου τοίχου αντιστήριξης οπλισμένου σκυροδέματος με βραχοπαγίδες, όσο και έργα απορροής των ομβρίων πίσω και μπροστά από το τοιχίο.

«Μια μεγάλη και δύσκολη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του έντονου γεωλογικού φαινομένου στη «Βρύση» Καλαμιτσίου, όπου η συχνή πτώση χωμάτων και βράχων δυσχεραίνει τη διέλευση οχημάτων και ανθρώπων από την εν λόγω περιοχή, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες.

 Με μικρά και μεγάλα έργα σε ολόκληρο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενισχύουμε την ασφάλεια και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των κατοίκων» αναφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας, Ανδρέας Κτενάς.

Το έργο «Κατασκευή Τεχνικών Έργων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Λευκάδας», με προϋπολογισμό 440.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μέσω της ΣΑΕΠ 522 με Κ.Ε. 2018ΕΠ52200008 και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΔΤΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με Ανάδοχο την εταιρεία «ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ».