«Οι νταντάδες της γειτονιάς» στον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας είναι μεταξύ των 28 νέων δήμων της χώρας, που συμμετέχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς».
«Οι νταντάδες της γειτονιάς» θα αλλάξουν την καθημερινότητα της εργαζόμενης μητέρας και του εργαζόμενου πατέρα, καθώς θα φροντίζουν τα παιδιά όσο οι γονείς εργάζονται. Αφορά βρέφη από 2 μηνών ως 2,5 ετών. Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν και οι άνεργες μητέρες ώστε να αναζητήσουν ευκολότερα εργασία.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει σε δυο φάσεις. Θα υπάρχει πλατφόρμα για τις αιτήσεις γονέων και μητρώο επιμελητών για όσους πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Είναι επίσης μία μεγάλη ευκαιρία για τις άνεργες «νταντάδες» να αναζητήσουν εργασία ως επιμελήτριες.
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω link:
https://ntantades.gov.gr/