Π.Ε. Λευκάδας: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Πολιτιστικού Κέντρου στην Παλιά Πόλη

Ξεκίνησαν και εξελίσσονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες μετατροπής της παλαιάς υφιστάμενης αποθήκης της Π.Ε. Λευκάδας σε Πολιτιστικό Κέντρο.

Στις αρχές Σεπτέμβρη (9/9/2022) πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο από τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας, Ανδρέα Κτενά, και τον επικεφαλής του αναδόχου, όπου ρυθμίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη διαμόρφωση του εργοταξίου και την έναρξη του έργου. Ακολούθησε το άδειασμα της αποθήκης και η έναρξη των καθαρά κατασκευαστικών εργασιών, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Αναπαλαίωση – Ανακαίνιση Αποθήκης Π.Ε. Λευκάδας για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το διαπεριφερειακό στρατηγικό έργο TACTICAL TOURISM – Targeted actions for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and natural assets encouraging tourism, in the entire GR-AL cross-border area (Στοχευμένες δράσεις για τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών αγαθών που ενθαρρύνουν τον τουρισμό, σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και υλοποιείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας με Ανάδοχο την ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ E.E.

Π.Ε. Λευκάδας: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του νέου Πολιτιστικού Κέντρου στην Παλαιά Πόλη